LYRICS, ROMANIZATIONS, TRANSLATIONS

JAY ZHOU - FANTASY
translations and romanizations

-------------------------------------------------------------------------------

translations
ba, wo hui lai le (dad, i'm home)
jiandan ai (simple love)
anjing (quiet)

romanizations
ba, wo hui lai le (dad, i'm home)
jiandan ai (simple love)
anjing (quiet)

-------------------------------------------------------------------------------

2. dad, i'm home

i often hear that after war comes peace
[then] why do i see my father continuously hitting my mother?
just because he's drunk he uses my mother to take out [his] anger
i really can't look on because i'm fed up
ever since i was young until now, [i] only had my mother's warmth
why is my father so mean?
if i actually had a pair of wings
two pairs of wings - i'd leave anytime, secretly leave
surely i'd bring my mom
alll of my teachings
other people's families - other people's dads must have a reason for their violence
but... mom and i haven't done anything wrong
i call you with "dad - dad i'm home"
don't continue hitting my mother like this
are you willing to listen to the words i'm saying?
don't continue hitting my mother like this
don't your hands start to hurt?
actually when i come home i want to prevent all of it
[and] change the family back to the sweet [family] it used to be with the smell of warm fellowship
although i've devised many solutions
it's a little funny, a little sour
but apparently in this meeting it recieved some sympathetic responses
the sympathetic responses brought a stop to all the violence
the tears flowing according to the emotions
ever since i was young until now, you told me to study and used yourself as an example
you were lacking as an example
don't continue hitting my mother like this
are you willing to listen to the words i'm saying?
don't continue hitting my mother like this
don't your hands start to hurt?
12345678, 12345678
i call you father; you hit my mother - is this right?
why are you doing this? why let the alcohol lead you [literally -- lead your nose]?
everything that's said [you] don't listen to, listen
it is us that is being hurt, hurt

-------------------------------------------------------------------------------

pinyin version
wo ting shuo tong chang zai zhanzhang hou jou hui huan lai heping
wei she me kan dao wo de baba yi zhi da wo mama
jou yin wei he zhui jou ta jou nen na wo ma chu qi
wo zheng de kan bu xia qu yin wei wo jiao xi han
cong xiao dao da zhi you mama de wen nuan
wei she me wo ba ba na me xiong?
ruguo zheng de wo you yi shuang ci bang
er suang ci bang - sui shi chu fa, tou tou chu fa
wo yi ding dai wo ma zhou
cong qian de jiao yu
bie ren de jiating - bie ren de baba zhong zhong de bao li yin su yiding dou hui you yuan yin
dan shi ne... ma gen wo dou mei you chuo kui
wo jiao ni yi sheng "ba - ba wo hui lai le"
bu yao zai zhe yang da wo mama
wo shuo de hua ni gan hui ting?
bu yao zai zhe yang da wo mama
nan dao ni shou bu hui tong ma?
qi shi wo hui jia jou xiang yao zuzhi yi qie
rang jiating hui dao guo qu tian tian, wen chueng de huan le xiang wei
sui ran zhe shi wo bianzao chu lai de shi shi
you dian feng ci, you dian suan xing
dan ta que zai zhe kuaile ju hui fa sheng chang sheng gong ming
chang sheng gong ming lai zhu zi yi qie bao li
yan lei sui zhe yin fu xi rou xie ye qingxu
cong xiao dao da ni jiao wo xuexi ni ba ni dang bang yang - hao duo jia xiang
wo jiao ni yi sheng "ba - ba wo hui lai le"
bu yao zai zhe yang da wo mama
wo shuo de hua ni gan hui ting?
bu yao zai zhe yang da wo mama
12345678, 12345678
wo jiao ni ba; ni da wo ma - zhe yang dui ma?
gan ma zhe yang? hebi rang jiu qian bizhi zhou?
shuo dou shuo bu ting ting
tong shi wo men zai tong, tong
---

chinglish version
wo ting suo tong chang zhai zhanzhang ho jo hueh huan lai huh ping
wei suh muh kan dao wo duh baba yi zeuh da wo mama
jo yin wei huh zueh jo ta jo nen na wo ma chu chi
wo zheng duh kan bu shia chu yin wei wo jiao shi han
chong shiao dao da zeuh you mama duh wen nuan
wei suh muh wo ba ba nuh muh xiong?
ruguo zheng duh wo yo yi shuang cheuh bang
er suang cheuh bang - sueh seuh chu fa, toe toe chu fa
wo yi ding dai wo ma zhou
chong chian duh jiao yu
bieh ren duh jiating - bieh ren duh baba zhong zhong duh bao li yin su yiding doh hueh yo yuan yin
dan seuh nuh... ma gen wo doh mei yo chuo kui
wo jiao ni yi sheng "ba - ba wo hui lai luh"
bu yao zahi zhuh yang da wo mama
wo shuo duh hua ni gan hueh ting?
bu yao zhai zhuh yang da wo mama
nan dao ni so bu hueh tong ma?
chi seuh wo hueh jia jo shiang yao zu zheuh yi chie
rang jiating hueh dao guo chu tian tian, wen chueng de huan luh xiang wei
sueh ran zhuh seuh wo bianzao chu lai duh shi shi
yo dian feng chi, yo dian suan shing
dan ta chueh zhai zhuh kuai luh ju hueh fa sheng chang sheng gong ming
chang sheng gong ming lai zhu zeuh yi chieh bao li
yan lei sueh zhuh yin fu shi ro shieh yeh chingshu
chong shiao dao da ni jiao wo shueshi ni ba ni dang bang yang - hao duo jia xiang
wo jiao ni yi sheng "ba - ba wo hueh lai luh"
bu yao zhai zhuh yang da wo mama
wo shuo duh hua ni gan hueh ting?
bu yao zhai zhuh yang da wo mama
12345678, 12345678
wo jiao ni ba; ni da wo ma - zhuh yang dueh ma?
gan ma zhuh yang? huh bi rang jo chian bi zheuh zho?
shuo do shuo bu ting ting
tong seuh wo men zhai tong, tong

-------------------------------------------------------------------------------

3. simple love

i can't begin to say why i've become so self-motivated
after you've bitterly loved someone anything is worth it
i want to loudly proclaim [it] and not give up on everything
even my next-door neighbor guessed about my gratitude now
the wind by the river is blowing at the head
holding [your] hand brings about a baffling feeling
i want to bring [you] back to my grandmother [on the mom's side]'s house
watching the night scenery together until we both fall asleep
i just want to hold your hand like this and never let go
can love always be so simple [and] without worries?
i want to ride a car [with you]
i want to watch a baseball game [with you] - sweetheart
like this, there's no apprehension
and the songs [we] sing continue
i just want to hold your hand like this and never let go
can love be easy, simple, [and] without hurt?
lean into me and sleep on my chest
like this lifestyle that i love, [i] love you
think easy! simple! love
think easy! simple! love

-------------------------------------------------------------------------------
pinyin version
shuo bu shang wei she me wo bian de hen zhu dong
ku ai shang yi ge ren she me dou hui zhi de qu zhuo
wo xiang da sheng xianbu dui yi yi bu she
lian gebi lingju dou chai dao wo xianzai de ganshou
he bian de fong zai wei zhe tou fa piao dong
qian zhe de shou yi zhen mo ming gandong
wo xiang dai hui wo de wai po jia
yi qi kan zhe yejing yi zhi dao wo men dou shui zhe
wo xiang jou zhe yang qian zhe ni shou bu fang kai
ai nen bu nen gou yongyuan danchun mei you bei ai
wo xiang dai qi dan che
wo xiang he kan bang chou - xin yi
xiang zhe yang mei dan you
chang zhe ge yi zhi zhou
wo xiang jou zhe yang qian zhe ni de shou bu fang kai
ai ke bu ke yi jian jian dang dang mei you shang hai?
kao zhe wo de sheng bian zai wo xiang kou shui zhe
xiang zhe yang de shenghuo wo ai, ai ni
xiang jian! jian! dan! dan! ai
xiang jian! jian! dan! dan! ai

---

chinglish version
suo bu shang wei suh muh wo bian duh hen zhu dong
ku ai shang yi guh ren suh muh doh hueh zeuh duh chu zhuo
wo shiang da sheng shianbu dueh yi yi bu suh
lian geh bi lingju doh chai dao wo shianzhai duh ganshou
huh bian duh fong zhai wei zhuh toe fa piao dong
chian zhuh duh shou yi zhen mo ming gandong
wo shiang dai hueh wo duh wai po jia
yi chi kan zhuh yeh jing yi zeuh dao wo men doh sueh zhuh
wo shiang jo zheh yang chian zhuh ni so bu fang kai
ai nen bu nen go yongyuan danchun mei yo bei ai
wo shiang dai chi dan che
wo shiang huh kan bang cho - shin yi
shiang zhuh yang mei dan yo
chang zhuh ge yi zeuh zho
wo shiang jo zhuh yang chian zhuh ni de so bu fang kai
ai kuh bu kuh yi jian jian dang dang mei yo shang hai?
kao zhuh wo duh sheng bian zhai wo shiang kou shueh zhuh
shiang zhuh yang duh shenghuo wo ai, ai ni
shiang jian! jian! dan! dan! ai
shiang jian! jian! dan! dan! ai

-------------------------------------------------------------------------------

10 quiet

all that is left is a piano to accompany me in talking all day
i sleep on a giant cello... quiet and old
i think that on the surface you understand very well
i know myself and i know that you're not willing to give it up
holding onto you, accompanying me - it's all a one time thing
i hope that he has more love for you than i do
that's the only way that i'll force myself to leave
you want me to say how unbearable it is
i don't want to seperate
why [do you] want me to use my smiles to cross over?
i don't have this ability to hold onto you and appease him
[you] don't need to worry too much; i will live on greatly
you have already left far far away and i slowly walk away
why is it that after i left i still want to accompany you?
i really don't have the ability
i can't keep silent that quickly
i will learn to let you go because i love you too much

-------------------------------------------------------------------------------

pinyin version
zhi sheng xia gangqing pei wo tan le yi tian
shui zhe de da qing... an jing de jiu jiu de
wo xiang ni yi biao xian de fei chang ming bai
wo dong wo ye zhidao ni mei you she bu de
wo shou ni ye hui nan guo wo bu xiang xing
qian zhe ni pei zhe wo - ye zhi shi cengjing
xi wang ta de zheng shi bi wo hai yao ai ni
wo cai hui bi zhiji li kai
ni yao wo shuo duo nan kan
wo hen ben bu xiang fen kai
wei she me hai yao wo yong wei xiao lai dai guo?
wo mei you zhe zhong tian feng bao yi ni ye an shou ta
bu yong dan xing de tai duo; wo hui yi zhi hao hao guo
ni yijing yuan yuan li kai wo ye hui man man zhou kai
wei she me wo lian feng kai dou qian jou zhe ni?
wo zheng de mei you tian feng
an jing de mei zhe me kuai
wo hui xue zhe fang kai ni shi yin wei wo tai ai ni

---

chinglish version
zeuh sheng shia gangching pei wo tan luh yi tian
sueh zhuh duh da ching... an jing duh jiu jiu duh
wo shiang ni yi biao shian duh fei chang ming bai
wo dong wo yeh zhidao ni mei yo suh bu duh
wo shou ni yeh hueh nan guo wo bu shiang shing
chian zhuh ni pei zhuh wo - yi zeuh seuh chengjing
shi wang ta duh zheng seuh bi wo hai yao ai ni
wo chai hueh bi zheuh ji li kai
ni yao wo shuo duo nan kan
wo hen ben bu xiang fen kai
wei suh muh hai yao wo yong wei shiao lai dai guo?
wo mei yo zhuh zhong tian feng bao yi ni yeh an so ta
bu yong dan shing duh tai duo; wo hueh yi zheuh hao hao guo
ni yijing yuan yuan li kai wo yeh hueh man man zho kai
wei suh muh wo lian feng kai doh chian jo zhuh ni?
wo zheng duh mei yo tian feng
an jing duh mei zhuh muh kuai
wo hueh shueh zhuh fang kai ni seuh yin wei wo tai ai ni


-------------------------------------------------------------------------------

<<
index | lyriks

ALL MATERIAL ON THIS CURRENT PAGE TRANSLATED AND ROMANIZED BAI VIVIAN HUA
PLEASE DO NOT USE FOR YOUR WEBSITE WITHOUT PERMISSION FROM VIVIAN!